Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, rozszerzyliśmy naszą działalność o usługi z zakresu projektowania CAD/CAM. Wykonujemy dokumentację techniczną w oparciu o nowoczesny system projektowania Dassault Systèmes SolidWorks 2018.

W szczególności oferujemy Państwu:

  • tworzenie, modyfikację i digitalizację rysunków w technicznych w 2D i 3D – zarówno zakresu elektroniki, jak też z zakresu innych dziedzin techniki (mechaniki, automatyki, elektryki itp.);
  • modelowanie trójwymiarowych obiektów 3D na podstawie dwuwymiarowych rysunków 2D;
  • rekonstrukcję modelu 3D na podstawie /a/ pomiaru uszkodzonego czy też zużytego elementu stanowiącego wzorzec i/lub /b/ dokumentacji technicznej w postaci papierowej czy elektronicznej;
  • wizualizacje 3D pojedynczych elementów (np. elementów obudów, zamocowań, części maszyn) oraz całych złożeń - np. na potrzeby prezentacji produktu;
  • animacje 3D części ruchomych.

 

 


Ponadto dla potrzeb elektroniki wykonujemy projekty:

  • palet/płyt do lutowania „na fali”, opartych na materiale Durostone®;
  • obudów do urządzeń elektronicznych ̶ realizowane całościowo, zgodnie z wytycznymi Klienta;
  • modyfikacje istniejących obudów (customizacja obudów);
  • projektowanie wymiarów i kształtu płytek PCB w celu dopasowania ich do obudowy urządzenia (np. dopasowanie do wcięć, wypustów i zaokrągleń w obudowie, odsunięcie od ścian obudowy, wyznaczanie otworów montażowych pozwalających na instalację płytki PCB w obudowie);

W celu zasięgnięcia szczegółowych informacji lub złożenia zamówienia zapraszamy do korespondencji przy wykorzystaniu formularza (dział KONTAKT) lub też za pośrednictwem poczty e-mail.