Nasza oferta obejmuje także projektowanie układów cyfrowych w języku opisu sprzętu Verilog dla programowalnych struktur logicznych CPLD/FPGA/PSoC. Projektowane przez nas układy dedykowane są do ściśle określonych zadań i znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagana jest bardzo wysoka prędkość przetwarzania danych, a algorytm programowy (program wykonywany na mikrokontrolerze lub mikroprocesorze) jest niewystarczający ze względu na jego prędkość wykonywania na CPU.

Przewaga omawianych układów nad rozwiązaniami programowymi polega przede wszystkim na tym, że układy te dysponują zdolnością równoległego wykonywania zadań (wiele operacji jednocześnie), tymczasem programy (ich kod) dostosowane do takiego samego zadania wykonywane są sekwencyjnie – instrukcja po instrukcji.

Realizujemy projekty dedykowanych urządzeń głównie dla struktur programowalnych takich firm, jak Xilinx czy Cypress. Realizacja projektu obejmuje m.in. stworzenie koncepcji rozwiązania sprzętowego, kodowanie, symulację poprawności działania, opracowanie kodu syntezowalnego, implementację w określonej przez Klienta strukturze CPLD/FPGA/PSoC oraz stworzenie szczegółowej dokumentacji.

 

Zaawansowane projekty, jakie zrealizowaliśmy do tej pory, to m.in.:

  • sprzętowy enkoder JPEG2000, pozwalający na bezstratną kompresję obrazu;
  • moduł wchodzący w skład sprzętowego enkodera PNG, realizujący bezstratną kompresję bloków danych (kodowanie Huffmana);

Inne projekty to m.in.:

  • rozwiązanie sprzętowe dla komunikacji ze sterownikiem wyświetlacza LCD (Hitachi HD44780);
  • rozwiązanie sprzętowe interfejsu szeregowego UART;

 

W celu zasięgnięcia szczegółowych informacji lub złożenia zamówienia zapraszamy do korespondencji przy wykorzystaniu formularza (dział KONTAKT) lub też za pośrednictwem poczty e-mail.