W ramach naszej oferty wykonujemy usługi związane z projektowaniem urządzeń elektronicznych. Proponujemy kompletne rozwiązania, zaczynając od pomysłu, przez opracowanie układu elektronicznego, aż do działającego urządzenia lub systemu.


 


W ofercie uwzględniamy:

  • bezpłatną analizę tematu, wykonanie kosztorysu i propozycje rozwiązań;
  • zaprojektowanie schematu ideowego układu elektronicznego;
  • opracowanie obwodu elektronicznego;
  • opracowanie dokumentacji technicznej oraz plików technologicznych do produkcji urządzeń;
  • dobór obudowy dla urządzenia (lub dostosowanie projektowanego urządzenia do już istniejącej);
  • wykonanie wizualizacji 3D (i prezentacji w postaci filmu) zaprojektowanej płytki PCB wraz z obudową;
  • wykonanie obwodów drukowanych projektu (współpraca z zewnętrzną firmą);
  • wykonanie prototypów zaprojektowanego urządzenia (własna linia montażowa);
  • modyfikacje urządzenia oraz jego projektu;
  • produkcję seryjną urządzenia.

 

W celu zasięgnięcia szczegółowych informacji lub złożenia zamówienia zapraszamy do korespondencji przy wykorzystaniu formularza (dział KONTAKT) lub też za pośrednictwem poczty e-mail.