Do każdego zamówienia podchodzimy indywidualnie. Wstępna wycena projektu realizowana jest przez kalkulator wyceny, który można uruchomić przy składaniu zlecenia. Kalkulator ten znajduje się na naszej stronie w dziale „Zamówienia” -> „Kalkulator kosztów”. Koszty mające wpływ na cenę końcową realizacji zlecenia dzielimy na:

 

Koszty jednostkowe, czyli takie, które ponoszone są tylko za pierwszym razem, przy realizacji pierwszego zamówienia:

 • oprogramowanie linii montażowej;
 • wykonanie szablonu SMT, dostosowanego do naszej drukarki szablonowej.

 

Koszty stałe, czyli koszty ponoszone przy każdym kolejnym wznowieniu zlecenia:

 • cena elementów elektronicznych;
 • uruchomienie linii montażowej;
 • montaż elektroniki.

 

 

Ceny orientacyjne przedstawiają się następująco (mogą się zmieniać zależnie od skomplikowania projektu):

 

Koszty jednostkowe:

 • Oprogramowanie linii montażowej SMT (dla jednej warstwy) – 100-150 PLN NETTO + 23% VAT;
 • Wykonanie laserowego lub trawionego szablonu SMT (dla jednej warstwy) – 100 – 600 PLN NETTO + 23% VAT.

 

Koszty stałe:

 • Cena podzespołów – zależna od elementów elektronicznych wykorzystanych w projekcie oraz od tego, czy podzespoły (lub ich cześć) dostarcza Klient;
 • Uruchomienie linii SMT (przezbrojenie i skonfigurowanie automatu SMT oraz drukarki szablonowej, a także przygotowanie pieca tunelowego – ustawienie profilu lutowniczego) – ≥ 250 PLN NETTO + 23% VAT – (dla jednej warstwy);
 • Automatyczny montaż SMT:
  • pasta lutownicza - zależnie od rodzaju pasty, ilości punktów lutowniczych i grubości szablonu SMT;
  • montaż jednego punktu lutowniczego - 0,02 PLN NETTO + 23% VAT.
 • Uruchomienie linii THT (+ ustawienie fali lutowniczej) – ≥ 60 PLN NETTO + 23% VAT;
 • Montaż przewlekany (THT) – 0,04 - 0,12 PLN NETTO + 23% VAT za punkt lutowniczy.

 

Dodatkowo oferujemy usługi dla etapu poprodukcyjnego:

 • Mycie płytek PCB w myjce ultradźwiękowej – bez dodatkowej dopłaty;
 • Inspekcja lutowanych połączeń na płytkach PCB – bez dodatkowej dopłaty;
 • Nakładanie powłok ochronnych na płytki PCB – 0,50 PLN NETTO + 23% VAT/10cm2;
 • Pakowanie w koszulki/torebki ESD (zgrzewane) – 0,20 PLN NETTO + 23% VAT/szt.

 

Przy większych zleceniach lub współpracy stałej (kontrakt) przewidujemy duże rabaty.